22 / 1

عبدالرحمن رافتی

بازار دام همدان در روز عید قربان و در روزهای کرونایی همچنان رونق دارد و دامداران و مردم با رعایت نصفه و نیمه پروتکلهای بهداشتی مشغول خرید و فروش دام هستند.

کارگزاری فارابی