شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی به مناسبت عید غدیر

«همای رحمت»؛ عرض ارادت شاعران به مناسبت عید غدیر منتشر شد.

       

کارگزاری فارابی