۱۵ طرح تسهیلاتی بانک رفاه برای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی/حذف ضامن در وام های قرض الحسنه

15 طرح تسهیلاتی بانک رفاه برای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی/حذف ضامن در وام های قرض الحسنه

بانک رفاه در راستای حمایت از کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین بیماران صعب العلاج، ۱۵ طرح تسهیلاتی در قالب وام های ۵ تا ۱۰۰ میلیونی را در تظر گرفته است تا قدمی در کمک به معیشت این اقشار برداشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک رفاه به عنوان یکی از بزرگترین بانک های اجتماعی کشور و مدافع حقوق بازنشستگان و کارگران  سعی دارد از طرق مختلف به بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه کمک کند. در همین راستا در کنار خدماتی که به اقشار مختلف جامعه ارائه می کند، اخرین رسالت اصلی خود را، ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و کارگران می داند که در این مسیر پرداخت به موقع حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی، ارائه تسهیلات با شرایط ویژه و ارائه طرح های اعتباری مختلف به این قشر از مشتریان، از جمله برنامه های این بانک است.

اقدامات مدیران ارشد این بانک برای بازنشستگان و کارگران در قالب طرح های مختلف نشان دهنده توجه ویژه این بانک به مشتریان خود بخصوص بازنشستگان و مستمری بگیران دارد.برهمین اساس، خدمات این بانک به کارگران به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم در حال انجام است. که خدمات مستقیم در قالب پرداخت تسهیلات به شرکت ها و واحد های تولیدی به منظور تدوام اشتغال بوده و این خدمات به طور غیر مستقیم در زندگی و رفاه حال کارگران کشور تأثیر گذار است.  

*افزایش 11 برابری اعتبار کل تسهیلات قرض الحسنه 

در همین راستا اسماعیل للـه گانی مدیر عامل بانک رفاه اخیرا در خصوص تسهیلاتی که این بانک برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در نظر گرفته، اظهار داشت: با حمایت وزارت کار  و سازمان تأمین اجتماعی سقف تسهیلات قرض الحسنه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی  از مبلغ 200 میلیارد تومان به 2 هزار و 230 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که این رقم نزدیک به 11 برابر است. 

وی با اشاره به اینکه سقف فردی تسـهیلات قرض الحسـنه از 2 میلیون تومـان به 5 میلیون تومـان افزایش یافته اسـت، گفت: خـدمات دیگری برای مسـتمری بگیران در نظر گرفته شده که صدور انواع بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و سایر بیمه نامه ها با نرخ 4 درصد و طرح رفاه کالا که تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان با نرخ 15 درصد ( 36 ماهه) به مسـتمری بگیران و بازنشسـتگان تأمین اجتماعی از جله این برنامه هاست. 

مدیر عامل بانک رفاه از حذف ضامن در پرداخت وام قرض الحسـنه خبر داد و گفت: طرح کرامت از دیگر طرحهایی اسـت که بابت تعمیر واحدهای مسـکونی، هزینه درمان، هزینه ازدواج فرزندان مسـتمری بگیران و سایر هزینه ها تا سقف 50 میلیون تومان به بازنشستگان و مستمری بگیران پرداخت می شود. 

وی در مورد طرح پیوند نیز گفت: این طرح در حال اجرا بوده و به فرزندان مستمری بگیران و بازنشستگان با نرخ یک درصد این تسهیلات پرداخت می شود و به ازای هر فرزند بازنشسته و مستمری بگیر، 20 میلیون تومان تسهیلات خرید کالا تعلق می گیرد

للـه گانی اضافه کرد: افرادی که واجد شرایط اخذ تسهیلات قرض الحسنه هستند باید در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کرده و سپس با مراجعه به بانک رفاه از تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج با سود یک درصد استفاده کنند. همچنین بازپرداخت آن نیز بر اساس شرایط تسهیلات قرض الحسنه بانک مرکزی است. 

بر اساس این گزارش، افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه، طرح رفاه کالا، طرح پیوند، طرح کرامت، طرح امید و باشگاه مشتریان  از جمله اقداماتی است که بانک رفاه برای کمک به بازنشستگان و مستمری بگیران در نظر گرفته است.

*افزایش 2.5 برابری وام قرض الحسنه بدون نیاز به ضامن 

بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی یکی از برنامه های اصلی این بانک است به طوری که در سال جاری با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و مصوبات هیأت مدیره بانک اعتبار این تسهیلات از 200 میلیارد تومان به 2 هزار و 230 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که این رقم نسبت به سال گذشته نزدیک به 11 برابر شده است.

بنابراین سقف وام دریافتی هر فرد که به منظور ارتقای وضعیت معیشتی و بهبود زندگی بازنشستگان و خانواده های آن ها، در نظر گرفته شده از 2 میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین صدور انواع بیمه نامه شخص ثالث، بدنه و سایر بیمه نامه ها نیز برای این قشر با نرخ 4 درصد اجرایی شده است. 

یکی از مزیت هایی که برای وام قرض الحسنه در نظر گرفته شده حذف ضامن است که می تواند مسیر دریافت وام را تسهیل و آسان کند.

*اعطای تسهیلات50 میلیون تومانی در "طرح کرامت" 

"طرح کرامت" یکی از طرحهایی اسـت که بانک رفاه بابت تعمیر واحدهای مسـکونی، هزینه درمان، هزینه ازدواج فرزندان مسـتمری بگیران و سایر هزینه ها به مشمولان این طرح یعنی بازنشستگان و مستمری بگیران اعطا می کند. سقف این تسهیلات 50 میلیون تومان بوده که با هدف تداوم خدمات مالی به مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی اجرا شده است.

متقاضیان یاد شده می توانند برای تهیه اموال و خدمات مورد نیاز همانند تهیه مصالح ساختمانی برای تعمیرات واحد مسکونی، هزینه درمان، تحصیل، تهیه جهیزیه و ازدواج فرزند، مسافرت های زیارتی و سیاحتی و تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحدهای مسکونی در قالب عقد مرابحه از این تسهیلات استفاده کنند. 

*تسهیلات 50 میلیون تومانی بازنشستگان برای خرید کالا 

در ادامه طرح های حمایتی بانک رفاه برای بازنشستگان، این بانک طرح "رفاه کالا " را با  هدف کمک به ایجاد اشـتغال، حمایت از تولیدات داخلی و توسـعه اقتصـادی کشور، اجرایی کرده است. در این طرح قرار است مبلغ 50 میلیون تومان با نرخ 15 درصد و بازپرداخت 36 ماهه به مشمولان اعطا شود. 

بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران در راستای تحقق شعار سال در قـالب طرح "رفـاه کـالا" به مسـتمری بگیران سازمـان تـامین اجتمـاعی مشـروط به دریـافت حقوق از این بانک و همچنین تمامی افراد حقیقی که حقوق خود را از این بانک دریافت می کنند، تا سقف50 میلیون تومان تسهیلات تخصیص می دهد. 

گفتنی اسـت، مشمولین می توانند از این تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، اداری مبلمان و ... و بـدون نیاز به سپرده گذاری و ایجاد میانگین حساب استفاده کنند. 

*تسهیلات 20 میلیون تومانی به فرزندان بازنشستگان تأمین اجتماعی 

یکی از طرح های بانک رفاه برای کمک به بازنشستگان و مستمری بگیران "طرح پیوند" است که هدف از این طرح ایفای مسئولیت های اجتماعی، تسهیل و ترویج  سنت حســنه ازدواج، حمـایت از تـولید کننــدگان و تـوزیع کننـدگان داخلی در سـال "جهش تـولید" و حمـایت از جوانان برای تأمین لوازم اولیه زندگی است.

در این طرح کلیه اشخاص حقیقی متقاضی بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، پس از ثبت نـام در سامـانه ازدواج بـانک مرکزی و معرفی آن ها از سـوی این سامـانه به بـانک رفـاه، می تـوانند از مزایای این طرح که تسهیلات با کارمزد یک درصد است برخوردار شوند. 

مدیرعامل بانک رفاه در خصوص این طرح اعلام کرد که "طرح پیوند" در حال اجراست و به فرزندان مستمری بگیران و بازنشستگان با نرخ یک درصد پرداخت می شود. بنابراین به ازای هر فرزند بازنشسته و مستمری بگیر، 20 میلیون تومان تسهیلات خرید کالا تعلق می گیرد.

بر اساس این گزارش، در "طرح پیوند"، بانک رفاه به دنبال کمک به بازنشستگان و خانواده های آن ها بوده، و بر همین اساس به فرزندان مستمری بگیران و بازنشستگان به ازای هر فرزند بازنشسته و مستمری بگیر، 20 میلیون تومان تسهیلات خرید کالا با نرخ یک درصد پرداخت می کند.

گفتنی اسـت، متقاضیان مذکور علاوه بر تسهیلات موصوف، می توانند 200 میلیون ریال تسـهیلات مرابحه با نرخ 15 درصـد (کمـتر از نرخ مصوب بـانک مرکزی ج.ا.ا) در قـالب" طرح رفـاه کـالا "مشـروط به اینکه 60 درصد حقوق و مزایا، کل اقساط تسهیلات دریافتی را پوشش دهد دریافت کنند . البته، این طرح در مرحله نخسـت شـامل اسـتان های کرمان، خراسان رضوی، مازنـدران، خوزسـتان و آذربایجان شرقی است.

علاوه بر این، خدمات دیگری نیز برای مستمری بگیران در نظرگرفته شده است که از آن جمله می توان به صدور انواع بیمه نامه شخص ثالث، بدنه وسایر بیمه نامه‌ها با نرخ 4 درصد اشاره کرد.

*"امید رفاه " طرحی دیگر برای کمک به مستمری بگیران  

در ادامه طرح ها و سیاست های حمایتی بانک رفاه، به منظور تنوع بخشـی به سبد خدمات اعتباری و با هدف جلب رضـایت عموم مشتریـان، "طرح امید رفاه" توسط مدیران این بانک طراحی شده و بر این اساس مسـتمری بگیران سازمـان تـأمین اجتماعی و کارکنان بازنشسـته بانک رفاه در قالب عقد قرض الحســـنه با سقف فردی 10 میلیون تومان( یکصـــد میلیــون ریـــال) می توانند تسهیلات دریافت کنند. 

همچنین نرخ کــارمزد سالانه این تسهیلات برای مسـتمری بگیران سازمـان تـأمین اجتماعی و کارکنان بازنشسـته بانک رفاه  4 درصــد و برای کارکنــان سازمـانهـای در تعامل با بـانک در قـالب عقد مرابحه تـأمین کالا و خـدمات با سقف فردی 100 میلیون تومان (یک میلیارد ریال ) با نرخ سود سالانه 6 درصد،است. 

*راه اندازی باشـگاه مشتریان سازمان تامین اجتماعی 

در اقدامی دیگر از سوی بانک رفاه و با همکـاری بین بخشـی و در راسـتای حمـایت معیشتی از مسـتمری بگیران سازمـان تـأمین اجتماعی، باشـگاه مشتریان سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور راه اندازی و به بهره برداری رسید.

بر این اساس، تمامی مسـتمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور می تـوانند برای عضـویت و بهره منـدی از امتیـازات این باشـگاه با ورود به سـایت باشـگاه مشتریـان سازمـان تـامین اجتمـاعی به نشـانی club.tamin.ir نســبت به ثبت نـام رایگـان و اینترنـتی در سامـانه اقــدام و از خـدمات این باشگاه بهره مند شوند. 

با عضوت در این باشگاه، بازنشســتگان و مســتمری بگیران سازمـان تـأمین اجتمـاعی می تـوانند از فروشــگاه هـای طرف قرارداد با باشگاه مشتریان سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور کالاهای مورد نیاز خود را به صورت اقساطی و بـدون سـود دریـافت کنند. همچنین بـانک رفـاه کـارگران اقسـاط مربـوطه را از حقـوق بازنشســتگان کسـر و به حسـاب فروشگاههای مربوطه واریز می کند. گفتنی اســت، اجرای این طرح در ابتــدا به شکل آزمایشــی در اســتان فـارس انجـام شد که به دلیل اســتقبال مستمری بگیران از طرح مذکور، اکنون در سراسر کشور در دسترس تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان قرار گرفته است.

*٦طرح تسهیلاتی بانک رفاه برای کارگران 

در کنار طرح های بانک رفاه برای بازنشستگان و مستمری بگیران، چند طرح نیز برای کمک و تقویت کارگران کشور که یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی هستند، اجرایی کرده است. بر همین اساس طرح های مختلفی را برای حمایتی این قشر با هدف تأمین نیاز ضروری کارگران، کمک به بنگاه‌های دولتی آسیب‌دیده و مشکل‌دار، کمک به کارآفرینی، اشتغال‌زایی و حمایت از مشاغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های استان‌های محروم در راستای ایجاد اشتغال پایدار تعیین کرده است.

به منظور تحقق این اهداف نیز، شش نوع تسهیلات برای رفاه حال کارگران در نظر گرفته است که تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه و مرابحه به‌منظور تأمین نیازهای ضروری و موردنیاز کارگران نمونه کل کشور، اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کاروان ورزش کارگری ایران یکی از آنهاست.

همچنین تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شناسایی‌شده مشکل‌دار در پرداخت حقوق معوق کارگران بیمه ای معرفی‌شده از سوی اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بر اساس توزیع استانی تعیین‌شده توسط وزارت متبوع) و تخصیص تسهیلات مرابحه به کارگران بیمه ای معرفی‌شده از سوی اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح حمایت برای تأمین اموال و خدمات موردنیاز از دیگر اقداماتی است که برای رفاه حال کارگران در نظر گرفته شده است.

چهارمین طرح تسهیلاتی، مربوط به تخصیص تسهیلات مرابحه به کارگران بیمه ای معرفی‌شده از سوی اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح حمایت برای تأمین اموال و خدمات موردنیاز وپنجمین راه کمک به کارگران ،اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به معرفی‌شدگان وزارت کار، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب تفاهم‌نامه و تبصره‌های قانون بودجه کشور است. البته این تسهیلات  در جهت کمک به کارآفرینی، اشتغال‌زایی و ایجاد مشاغل خانگی به ویژه موارد مربوط به زنان سرپرست خانوار انجام شده است .

در نهایت نیز آخرین تسهیلات در نظر گرفته شده مربوط به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت در راستای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های استان‌های محروم به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در قالب طرح برکت است.

همه این اقدامات و برنامه ها از سوی بانک رفاه به دلیل جایگاه کارگران و اهمیت معیشت آنها است که سعی شده با این اقدامات قدمی در این مسیر برداشته شود.

*وام 100 میلیون تومانی به کارگران نمونه و بیماران صعب العلاج 

در کنار همه این اقدامات، برنامه های دیگری از سوی بانک رفاه اجرایی شده که اسماعیل للـه گانی مـدیرعامل بـانک رفـاه کـارگران در این خصوص اعلام کرد:پرداخت تسـهیلات به کـارگران نمـونه که سالانه معرفی می شوند و بیماران صعب العلاج که با مشکلات مالی روبه رو هستند تا سقف 100 میلیون تومان ( یک هزار میلیارد ریال ) از اقداماتی است که این بانک در نظر گرفته است.

به گفته وی، تمامی افرادی که مشمول هر یک از این طرحهای نامرده هستند، می توانند با مراجعه به سایت بانک رفاه از جزئیات هر یک از این طرح ها مطلع شوند.

انتهای پیام/ 

 

پربیننده‌ترین اخبار بازار
اخبار روز بازار
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
triboon
دلستر