12 / 1

محمد ملکی

نشست خبری سازمان حفاظت محیط زیست با موضوع بررسی وضعیت احیای دریاچه ارومیه صبح امروز ۱۷ اردیبهشت در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

کارگزاری فارابی