آیا با امضای برنامه ۲۵ ساله، ایران مستعمره چین می‌شود؟

کارگردان : مهدی طوسی

تصویربرداری : یوسف بیابانی

تدوین : امیرحسین قلیزاده

کارگزاری فارابی