پرونده «روایت جنگ»| حیدری : تحریف جنگ در برخی عکس‌ها هم وجود دارد

مدیر سابق انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس : امروز نزدیک به ۵ میلیون فریم عکس از حوزه دفاع مقدس به این انجمن آمده و سامان دهی و اسکن شده است.

روایت جنگ را اگرچه امروز بیشتر در قالب کتابها و اسناد مکتوب می‌شناسند ولی تصاویر به‌جامانده از دفاع مقدس نقشی بی‌نظیر در مستند کردن این روایات و نیز آشنایی بیشتر نسل‌های امروز و آینده با ویژگی‌های آن مقطع دارند.

در این میان، عکاسان حاضر در جنگ تحمیلی نقشی بی‌بدیل دارند که محمدحسین حیدری یکی از آنهاست.

کارگزاری فارابی