حدود ۸۰ درصد خودروهای تولید داخل از پنج امتیاز کیفی، یک تا سه امتیاز دریافت کرده‌اند. طی ۶ سال اخیر میزان رضایت ایرانی‌ها از خودروهای داخلی و خودروهای وارداتی در سال ۹۸، کمترین میزان رضایت بوده است. بر اساس گزارش وزارت صمت، از ۶ شرکتی که ۵۹ خودروی آنها در جاده‌های ایران در حال تردد بوده و با شاخص APEAL ارزیابی شده‌اند، خودروهای ژاپنی دارای بالاترین امتیاز هستند. ایران‌خودرو با ۶۷۴ و سایپا نیز با ۶۲۴ امتیاز از هزار، از میانگین جهانی APEAL (رضایت از خودروهای شرکت‌های بین‌المللی) ح

کارگزاری فارابی