45 / 1

حسین ظهروند - وحید احمدی

محمدرضا شجریان پس از چند سال مبارزه با بیماری سرطان بعدازظهر امروز پنجشنبه در بیمارستان جم دار فانی را وداع گفت.جمعی از مردم تهران پس از اعلام خبر درگذشت خسرو آواز ایران در مقابل بیمارستان جم تجمع کردند.

کارگزاری فارابی