جریمه افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنند: برای هر نوبت ۵۰ هزار تومان / رقم جریمه متخلفان کرونا در تهران اعلام شد

کارگزاری فارابی