پس از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، «جرج بوش» رئیس‌جمهور وقت آمریکا با لشکرکشی به افغانستان و با گذشت ۱۹ سال از آن زمان هنوز ادامه دارد و همچنان از افغان‌ها قربانی می‌گیرد. افغانستان در ۱۹ سالگی حمله آمریکا هنوز با کشتار و ویرانی بیشتر روبرو است و گسترش گروه‌های تروریستی نشان داد که شعار مبارزه با تروریسم دروغی بیش نبوده است.

کارگزاری فارابی