ناگفته های بازیگران سریال امام رضا (ع)

عنایت بخشی هنوز عیسی جلودی را جزو بهترین‌‌های کارنامه‌اش می‌داند، صدیق‌شریف یاد خلعتی می‌افتد که در سریال می‌گیرد و فرخ نعمتی از معجزه‌های نقشش می‌گوید.

                                             

کارگزاری فارابی