زندگی با حاج منصور لذت بخش اما سخت است

زندگی با حاج منصور لذت بخش است چون ایشان با اهل‌بیت زندگی می کند اما بالاخره سختی‌هایی را هم دارد.

                              

کارگزاری فارابی