24 / 1

علی قربانی

شب شعر حبیب حرم نکوداشت سردار شهید حسین همدانی عصر امروز یکشنبه با حضور فرزندان شهید همدانی و شاعران آئینی در سازمان فرهنگی هنری اوج برگزار شد.

کارگزاری فارابی