محاکمه محمد امامی| وکیل بانک سرمایه: آقای امامی مسیر پرداخت مطالبات بانک را باز کنید

محاکمه محمد امامی| وکیل بانک سرمایه: آقای امامی مسیر پرداخت مطالبات بانک را باز کنید

وکیل بانک سرمایه گفت: به آقای امامی پیشنهاد می‌کنم که مسیر بازپرداخت مطالبات بانک سرمایه و شرکت توسعه ساختمان را مهیا کند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در ادامه برگزاری هفتمین دادگاه 34 متهم پرونده بانک سرمایه محمد امامی متهم شماره یک این پرونده در جایگاه حاضر شد و با اشاره به حدیث نبوی که مومن ممکن است هرگناهی مرتکب شود اما دروغ نمی‌گوید، گفت: اگر در بانک سرمایه فسادی وجود داشته باشد آن فساد رسول قهرمانی نماینده دادستان است. آنچه که تا الان گفته شده حجم بالایی از دروغ است اما من می‌جنگم نقاب از روی نفاق برداشته شود. قهرمانی به این عبارت رسید که ملکی در اندرزگو به بانک دادیم برای آزادسازی 25 میلیارد مسدودی. ما در این چند جلسه به جز حرف بدون سند چیزی از قهرمانی نشنیدیم.

قاضی گفت: شما هم مستندی ارائه ندادید.

امامی پاسخ داد: ما مستندات را می‌دهیم اما از قهرمانی در این 6 جلسه مستندی نخواسته‌ایم.

قاضی گفت: مستندات در پرونده وجود دارد توضیحات شما هم در باب ضمانتنامه باشد. این شرکتها برای شما است؟

امامی گفت: نه. خود قهرمانی هم گفت که برای من نیست.

قاضی گفت: شما در رابطه با بحث ضمانتنامه‌ها مطلبی دارید؟

امامی در پاسخ گفت: به من تفهیم شده تا راجع به کیفرخواست قرائت شده صحبت کنم.

قاضی گفت: دلایل خود را راجع به اتهامات بیان کنید.نماینده دادستان حین خواندن کیفرخواست مطالبی را توضیح داده‌اند. شما می‌گویید کذب است اما مستنداتی ارائه نمی‌دهید. یکسری آیات و احادیث روایت می‌کنید و سراغ موضوعات دیگر می‌روید، این شیوه دفاع نیست، در باب ضمانتنامه دفاع کنید؟

امامی در جواب گفت: من ترکیب دفاعیات را خودم تعیین می‌کنم و می‌خواهم راجع به املاکم دفاع کنم.

قاضی گفت: شما از اصل دفاع ‌کنید و بعد سراغ تهاتر بروید.

امامی گفت: شما با 5 نفر و 10 نفر به صحبت‌های من می‌پرید.

قاضی گفت: اگر توضیحی راجع به ضمانتنامه ندارید بگویید بعد دفاع می‌کنم.

امامی گفت: شما به آدمی کارتن‌خواب یک ساعت فرصت دادید. 5 سال است به من اتهام می‌زنید اما اجازه نمی‌دهید من هم دفاع کنم.

قاضی گفت: برای ضمانتنامه توضیح دارید؟

امامی گفت: به وقت آن توضیح می‌دهم. می‌خواهم از روشه، سون و مرین دفاع کنم.

قاضی گفت: از کدام بخش؟ اخذ یا تهاتر؟

امامی گفت: من مستندات را دارم قهرمانی در خصوص شرکت سون گفت که هنگام اخذ تسهیلات افتتاح حساب شده است که دروغ است و مستند آن موجود است. گفتند گردش حساب ندارد 24 میلیارد تومان گردش داشته است. قهرمانی مدعی شده که 20 میلیارد تومان از حساب روشه برای تأمین وثیقه سون پرداخت شده که دروغ است و مستندات آن وجود دارد.

در این لحظه قاضی گفت: جواب مستنداتی که مدعی هستید اتهامات کذب است را نداده‌اید و حرفهای قبلی خود را تکرار می‌کنید.

در ادامه امامی مستندهایی به دادگاه ارائه داد و گفت: سال 95 بازداشت و تفهیم اتهام گران‌نمایی شدم الان در باب ضمانتنامه توضیح ندارم و مستندات خود درباره تهاتر را هم ارائه خواهم کرد. دلیل اینکه به کارتن‌خواب رسیدند چه بود. سال 95 پرونده‌سازی و سال 99 تفهیم اتهام می‌شود. شما روز اول به من گفتید که ترتیب دفاع را خودتان تعیین کنید یکی از اتهامات من گران‌نمایی است دوستان در این 5 سال علیه من چیزی پیدا نکردند و یک شبه کارتن‌خوابها را علم کردند. کسی ادعا کرده که من را در ماشین دیده است. به او یک ساعت وقت دادید که صحبت کند اما به من که 5 سال است اتهام زده می‌شود وقت دفاع نمی‌دهید.

قاضی گفت: شما 4 جلسه است که دارید صحبت می‌کنید.

امامی گفت: در 26 جلسه پرونده بانک سرمایه همه از من صحبت می‌کردند از کارتن‌خوابها هم صحبت بود اما من تفهیم اتهام نشده بودم.

قاضی گفت: فقط شما متهم بانک سرمایه نیستید و افراد دیگری مانند حسین هدایتی هم هستند اگر مستندات را ارائه داده‌اید آن را دیگر تکرار نکنید. ما بررسی می‌کنیم که آیا درست هستند یا نه. دوتای آن را بررسی کردیم که ایراد داشتند.

امامی گفت: من از حیثیت و اعتبار خودم دفاع می‌کنم و سیر تشکیل پرونده را پله پله توضیح می‌دهم.

قاضی گفت: دفاع از گران‌نمایی را شروع کنید.

امامی با بیان اینکه در جلسه بعدی در خصوص کارتن‌خوابها دفاع خواهم کرد ادامه دفاع از خود را به وکیلش سپرد.

در ادامه کریمی فارسی وکیل مدافع متهم با حضور در جایگاه بخشی از لایحه دفاعی خود درباره وثیقه‌دار بودن شرکتهای سون و روشه و همچنین تخلفات کارشناسی از ناحیه بانک سرمایه و... را قرائت کرد و سخنان پیشین خود و محمد امامی که در جلسات قبلی بیان کرده بودند را تکرار و ارائه نشدن وثیقه از سوی این شرکتها را رد کرد.

وی گفت: کیفرخواست یک کیفرخواست متصل است و در آن از همه 34 متهم نام برده شده اما در کیفرخواست اتهامات کارشناسان رسمی دادگستری که نامشان آمده باید عنوان شود. با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم شما براساس اظهارات شهود که علیه موکل من گفته شده حکم صادر کردید.

قاضی گفت: ما به اظهارات کارمندان بانک فقط به عنوان مزید اطلاع اکتفا کردیم.

کریمی فارسی گفت: اگر قهرمانی به گزارش سازمان بازرسی استناد می‌کرد باید این گزارش در جلسه دادگاه قرائت شود. در جلد یک تا 18 پرونده به  تعارضات فاحشی می‌رسیم آیا حبس تسهیلات انجام شده است یا نه؟ برای تعیین عناوین مجرمانه نیازی به امر کارشناسی نیست اما آیا واقعا 135 میلیارد تومان به موکل من و شرکتهایی که عضوش بوده پرداخت شده است یا نه.

وی ادامه داد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای دارد مبنی بر اینکه حبس تسهیلات ممنوع است 50 میلیاردی که امامی به عنوان تسهیلات دریافت کرده مبلغی از آن به عنوان سپرده است و این سوال مطرح می‌شود که آیا سود خود امامی را به او بازگردانده‌اند.

قاضی گفت: موکل شما ذکر می‌کند که تسهیلات را اخذ کرده است اینها که می‌گویید حاشیه است براساس مدارک و مستندات بررسی می‌کنیم که کدام درست است یا نه. اگر ایشان تسهیلات را گرفته باشد دیگر دلیل ندارد وارد بخشهای دیگر از مقدمه و مصوبه برویم.

در این هنگام کریمی فارسی پای تابلو رفت و توضیحات خود را بیان کرد: بین بانک و شرکت سون یک رابطه قراردادی منعقد است بانک 50 میلیارد تومان براساس این قرارداد تسهیلات می‌دهد اگر 25 میلیارد تومان آن بلوکه شود آیا این اقدام بانک مورد تأیید نظام بانکی است؟

قاضی پرسید: علت بلوکه چه بود؟

کریمی فارسی با گفتن اینکه توضیح خواهم داد افزود: سال 91 بانک مرکزی قطعنامه‌ای صادر و اعلام کرد بلوکه کردن و یا اخذ تسهیلات ممنوع است.

او سپس به نماینده دادستان گفت: من و شما نمی‌توانیم واقعیات نظام بانکی را نادیده بگیریم. اگر به جای 50 میلیارد 25 میلیارد خارج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ ما کارشناسی می‌خواهیم که اعلام کند آیا بانک استحقاق سود 50 درصد دیگر را دارد؟ قهرمانی اعلام کرده غیر از تهاتر گران‌نمایی صورت گرفته است اما آیا اگر در محاسبه تسهیلات و میزان پرداختی بانک گزارش خلاف واقع دهند آیا بانک حقوقی بیش از حق خود مطالبه نمی‌کند. آقای قهرمانی من از شما می‌خواهم که نگاهتان برای دو طرف یکسان باشد. به آقای امامی که می‌رسید می‌گویید گران‌نمایی شده است به بانک که می‌رسید می‌گویید بانک گران خریده است.

وی اضافه کرد: آقای قهرمانی آیا در خصوص ملک کامران، آقای «ن» را تحت تعقیب قرار دادید؟ ملکی که در پایان سال 91 بانک به مبلغ 70 میلیارد خریداری کرد و چند ماه بعد آن را به مبلغ 104 میلیارد تومان به موکل من فروخت. در این 8 ماه چه اتفاقی افتاد که ارزش ملکی 34 میلیارد تومان افزایش یافت.

در این لحظه قاضی گفت: از برهه‌ای صحبت می‌کنید که مسکن در رکود قرار داشت و از حیث تسهیلات سرمایه زیادی از سیستم بانکی خارج شد و با حباب قیمت ملک مواجه بودیم.

کریمی فارسی گفت: ما جرمی به نام گران‌نمایی نداریم و فقط در حوزه تعزیرات اما آقای قهرمانی می‌گوید یک طرف گران‌نمایی کرده و یک طرف گران خریده است. ما می‌گوییم برای بانک هم از واژه گران‌نمایی استفاده شده. آقای قهرمانی ماده 99 قانون آئین دادرسی به شما تأکید می‌کند که گران‌نمایی بانک سرمایه را هم ببینید. در سون و روشه و مرین بخشی از تسهیلات مسدود شده است. پس در کیفرخواست و قرار محکومیت اعلام شده که حبس تسهیلات انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی آیا «ع.ف» را می‌شناختید او از شرکت نفت پاسارگاد است شما که پرونده این شرکت را زیر و رو کرده‌اید می‌دانید که «ع.ف» کجاست. او با جت اختصاصی خود در استرالیاست. من و احسان دلاویز از متهمان این پرونده لُر و همشهری هستیم اما تا دادگاه او را نمی‌شناختم. آیا داستان مبارزه احسان دلاویز با «ع.ف» یا همان علی فرهمند را می‌دانید؟ آیا برای فرهمند در دادسرای ویژه پرونده‌ای تشکیل شده است؟ با برادر احسان دلاویز تماس می‌گیرند و می‌گویند هر کجای دنیا که می‌خواهی زندگی کنی با هر حساب پرسودی که بخواهی برایت فراهم می‌کنیم اما دست از علی فرهمند بردار.

وکیل مدافع متهم امامی ادامه داد: در شعبه 14 در خصوص گران‌نمایی املاک امامی پرونده دارید کارشناس پرونده با من تماس گرفته و گفته که بازپرس اعلام کرده است نظر خود را باید ظرف 5 روز اعلام کند.

در این بخش، قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.

قهرمانی گفت: آقای وکیل به حبس تسهیلات اشاره می‌کند در حالی که این را خودمان گفتیم. یک بخشی از این مبلغ از محل خود تسهیلات است یک بخشی از سوی شرکتها و بخشی هم توسط هادی رضوی تأمین شده است. طبق مقرره بانک مرکزی این حبس تسهیلات باید 10 روز قبل از اخذ آن و از محل دارایی شخص تأمین شود. اما آقایان یک روز قبل از گرفتن تسهیلات آن را واریز می‌کنند و روز بعد از گرفتن تسهیلات مبلغ را خارج می‌کنند.

قاضی پرسید: آیا سود را لحاظ کرده‌اید؟

قهرمانی پاسخ داد: 50 میلیارد تسهیلات مصوب می‌شود 25 میلیارد برای وثیقه نگه می‌دارند و بعد 25 میلیارد را خارج می‌کند و  بعد ملک لواسان را در سال 94 تهاتر می‌کند. ارزش دو ملک در لواسان 60 میلیارد تومان بود کارشناس اعلام می‌کند 301 میلیارد تومان و به زاهدی نامه می‌زند که همه سپرده آزاد شود. در ضمن بانک تمامی جرائم را بخشیده است که شامل 30 میلیارد تومان می‌شود.

در این هنگام، وکیل بانک سرمایه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: تسهیلات به اشخاص حقوقی اختصاص پیدا کرده که قانونا مجاز به استفاده نبوده است. ظرفیت‌سنجی و ارتباط سنجی به درستی انجام نشده و تسهیلات گیرنده اهلیت دریافت آن را نداشته است. بخشی از تسهیلات شرکت روشه که مسدود بود به علت تعیین وثیقه بوده است. در ارتباط با شرکت سون هم مصوبه بانک اعلام کرده بود باید وثیقه ملکی تامین کنید که تأمین نشده و بنا به توافق خودشان بخشی از وثیقه مسدود بود.

وی تأکید کرد: حبس تسهیلات رافع مسئولیت تسهیلات گیرنده نیست صدمه‌ای که به بانک وارد شده جبران‌ناپذیر است. باید قدرت معاملاتی پول را در نظر بگیریم 50 میلیارد سال 92 الان چه توان معاملاتی دارد؟

در ادامه کریمی فارسی با پافشاری به بخشنامه سال 91 بانک مرکزی گفت: چرا بانک مرکزی این بخشنامه را داده است.

قاضی گفت: نماینده بانک می‌گوید حبس تسهیلات به درخواست امامی انجام شده است.

کریمی گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی حبس تسهیلات ممنوع است.

قاضی گفت: باید علت حبس را هم بدانیم.

نماینده بانک سرمایه اظهار کرد: بخشنامه برای دستیابی بانک به سقف پول است که 10 درصد تسهیلات توسط برخی از بانکها اخذ می‌شود. اما در تسهیلات آقای امامی براساس اعلام عجز در تامین وثیقه ملکی مبلغی از تسهیلات به خواست خود او حبس می‌شود.

در بخش دیگری از دادگاه نماینده بانک سرمایه اعلام کرد: طبق رای وحدت رویه اخیر منابع مالی بانک خصوصی همان ارزش منابع بانکهای دولتی را دارد به آقای امامی پیشنهاد می‌کنم که مسیر بازپرداخت مطالبات بانک سرمایه و شرکت توسعه ساختمان را مهیا کند و همچنین می‌گویم وکیلی که یک بار مقابل موکل خود ایستاده است هیچ تضمینی نیست که چند سال بعد مقابل خود شما نایستد.

در ادامه کریمی فارسی بیان کرد: سوال ما این است؛ آیا اصل و سود تسهیلات که تبدیل به رقمی شده که می‌گویند گران‌نمایی شده است به اندازه تسهیلات پرداختی است؟ به این سوال ما جواب داده نشده است.

کریمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: طبق ماده 359 از اظهارات و اقرار متهمان می‌تواند علیه خودشان تأثیرگذار باشد. اما علیه دیگران تأثیرگذار نیست.

قاضی مسعودی مقام گفت: کیفرخواست صادر شده و می‌توانید مستندات را در پاسخ به آن اعلام کنید. شما از اساس نمی‌پذیرید به همین میزان که اقدامات شما سودی ندارد ضرر هم دارد. اکثر افراد حاضر در اینجا می‌گویند متهم و وکیل او قصد دفاع ندارند. اینکه که بگویید کذب است کافی نیست. باید دلیل بیاورید.

کریمی گفت: شما به صحبت‌های متهمی که صبح آورده بودید استناد کردید.

قاضی گفت: ما استناد نکردیم شما هم طبق روند دادرسی عمل کنید.

کریمی گفت: من فکر می‌کنم روند کنونی درست نیست.

قاضی گفت: همه متوجه می‌شوند که به کدام سمت می‌روید. شما در هر جلسه از سون و روشه صحبت می‌کنید من در این 25 سال این نوع دفاع را ندیدم.

کریمی گفت: شما به سخنان حسینی و دولتشاهی اشاره می‌کنید

قاضی پرسید: اینها چه کسانی هستند؟

وکیل متهم امامی گفت: اینها متهمین پرونده هستند که اظهاراتشان با هم تناقض دارد. قهرمانی درباره پرویز نسترن تهرانی می‌گوید که او فرد اصلی پرونده است در جایی اعلام می‌کند در چارتی که اعلام می‌کند اسمی از محمد امامی وجود ندارد. حسینی را به عنوان شاهد می‌آوریم.

قاضی گفت: حسینی متهم است.

کریمی گفت: اظهارات روز اول را با اظهارات موجود در پرونده مقایسه کنید.

قاضی گفت: اینها تکلیف شماست.

کریمی فارسی گفت: حسینی می‌آید و علیه موکل من حرف می‌زند باید سوالات ما را جواب دهد. ایشان از محل تسهیلات دریافتی داشته است.

قاضی گفت: حسینی اعلام کرد که یک چک او را پاس کرده است ما به اظهارات کار نداریم و متهمان می‌توانند علیه هم حرف بزنند. شما مستندات خود را در مقابل آنچه که موکل شما منتصب کردند ارائه دهید.

کریمی گفت: در کیفرخواست و قرار مجرمیت به آنها استناد شده و ما باید از تک تک آنها سوال کنیم. همچنین دسترسی من به اوراق پرونده تا جلد بیست و پنجم بود که بحث مربوط به ضمانتنامه‌ها شامل بعد از آن است. قهرمانی می‌گوید که میرسعید حسینی با قریشی و امامی سوار ماشین شده است اما آقای حسینی در دفترخانه در گرگان اقرار کرده که قریشی را نمی‌شناسد.

قاضی پرسید : در چه تاریخی؟

کریمی گفت: برج 4 امسال.

قاضی گفت: اساسا اقاریری که بعد کشف حقیقت اعلام شده باشد ممکن است برپایه حقیقت نباشد. الان متهمینی هستند که با تهدید مجبور شده‌اند اظهاراتی داشته باشند.

کریمی فارسی گفت: اگر اظهارات متهمین را به عنوان مستند قبول می‌کنید حق ما است که از تعارضات منافع متهمین پرس‌وجو کنیم. متهم قاسمپور در دادگاه است که از او می‌پرسند آیا اقراری که قهرمانی از شما گرفته اقرار سخت بود؟

قاسمپور که از متهمان پرونده است در جواب گفت: در مراحل اولیه پرونده اینطور بود.

کریمی فارسی گفت: اظهارات قاسمپور می‌گوید نوع و شیوه رفتار قهرمانی در اقاریر این است که "حرف من را بزنید"

در ادامه قهرمانی گفت: 10 میلیارد از تسهیلات گرفته شده در سه شرکت به حساب امامی رفته که قاسمپور این پولها را جابه‌جا کرده است. ما او را بازداشت کردیم ما صدای قاسمپور را داریم که به وکیلش می‌گوید کریمی فارسی آمده سراغم تا علیه قهرمانی صحبت کند. آیا این کار را انجام بدهم؟ که خانم وکیل اعلام کرده اگر علیه قهرمانی صحبت بکنید من دیگر نیستم.

قاضی دادگاه گفت: من هم این صوت را شنیده‌ام.

سپس وکیل مدافع امامی گفت: شما مدعی هستید که موکلتان در ضمانتنامه‌ها و ثبت شرکتها و نیز گرفتن و فروش قیر نقشی ندارد.

کریمی فارسی گفت: موکل من در شرکتهای کارتن‌خواب و در تأسیس آنها و خروجی تسهیلات هیچ نقشی ندارد تنها یک واریز 10 میلیارد تومانی در قالب قرض پرداخت کرده است.

در پایان دادگاه قاضی مسعودی مقام از مواجهه حضوری متهمین دیگر با محمد امامی خبر داد و گفت: به متهمین اخطار می‌کنم که سخنانشان نباید خلاف واقع باشد و اگر عمل و حرف کذب آنها کشف شود به ضرر آنها تمام خواهد شد و مجازات سنگین‌تر از آن چیزی که در کیفرخواست آمده برای آنها تعیین خواهد شد.

طبق اعلام قاضی مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه ساعت 8:30 صبح سه‌شنبه 6 آبانماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
همراه اول
رازی
triboon
کرونا
ایران همدل۱