26 / 1

عبدالرحمن رافتی

زعفران به عنوان یک محصول مهم و پرسود چند سالی است که مورد توجه کشاورزان همدانی قرار گرفته است.امسال حدود ۲۵۰ ‏هکتار از مزارع استان همدان زیر کشت زعفران قرار گرفته است که پیش بینی میشود حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم زعفران ‏خالص از این مزارع برداشت شود.‏

کارگزاری فارابی