آقای اوباما، رؤسای بی بی سی و توییتر! چه خبر از انتخابات؟!

کارگزاری فارابی