نمکی: به آمار ۴ رقمی مرگ کرونایی برسیم باختیم / این آخرین فرصت تاب‌آوری نظام سلامت است، اگر مردم کوتاه بیایند بازی را می‌بازیم و به مرگ‌های ۴ رقمی می‌رسیم. مرگ چهار رقمی یعنی به ورطه‌ای خواهیم رسید که خلاص شدن از آن دشوار است. با بمب ویروس مواجه هستم و قدرت سرایت ویروس ۱۰ برابر شده است و ابتلا خانوادگی شده است. تعطیلی بهتر از آن است که کاسبی آلوده شده و جان ببازد.

کارگزاری فارابی