16 / 1

وحید احمدی

مرحله پنجم رزمایش همدلی و مواسات به نیابت از شهید امر به معروف و نهی از منکر شهید محمد محمدی عصر امروز پنجشنبه ۲۹ آبان در مسجد محمد بن عبدالله(ص) برگزار شد. در این مرحله از رزمایش ، تعداد ۲۵۰ عدد بسته معیشتی و بسته بهداشتی به ۲۵۰ خانواده آبرومند در منطقه تهرانپارس تقدیم شد.

کارگزاری فارابی