14 / 11

امید رجبی پور

بارش برف پاییزی ارتفاعات اشکورات رحیم آباد رودسر در استان گیلان را سفید پوش کرد.

کارگزاری فارابی