14 / 2

امید رجبی پور

بارش برف پاییزی ارتفاعات اشکورات رحیم آباد رودسر در استان گیلان را سفید پوش کرد.

کارگزاری فارابی