14 / 4

امید رجبی پور

بارش برف پاییزی ارتفاعات اشکورات رحیم آباد رودسر در استان گیلان را سفید پوش کرد.

کارگزاری فارابی