24 / 1

فؤاد اشتری

جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در خبرگزاری تسنیم حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

کارگزاری فارابی