31 / 1

فیروزه‌ای،عادلی،صادقیان

به دلیل شیوع و گسترش بیماری کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیلی دو هفته‌ای اصناف غیر ضروری را تصویب کرد که درپی آن فعالیت کلیه مشاغل گروه های ۲، ۳و۴ می‌بایست به مدت ۲ هفته تعطیل شوند. این تعطیلی از امروز آغاز شد.

کارگزاری فارابی