33 / 1

محمد ملکی

با افزایش روزانه آمار مبتلایان به کرونا و اعمال محدودیت های جدید تمامی مشاغل غیر ضرور به مدت دو هفته تعطیل میباشند. در این گزارش نگاهی به وضعیت بازار بزرگ تهران در دومین روز اعمال محدودیت ها داریم.

کارگزاری فارابی