با انتخاب بایدن، ممکن است در کوتاه‌مدت گشایش‌های اندکی ــ بیشتر ناشی از «انتظار گشایش»! ــ حاصل شود که خوب است و باید از این فرصت استفاده کرد، اما باید توجه کرد که معطل ماندن کشور، در درازمدت تبعات جبران‌ناپذیری را به ما تحمیل می‌کند (چیزی شبیه هفت‌سال گذشته). انتخاب بایدن، گرچه در کوتاه‌مدت، تغییراتی را رقم خواهد زد اما نباید با خوش‌خیالی دشمنی ذاتی آمریکا با کشورمان را به ورطۀ فراموشی بسپاریم.

کارگزاری فارابی