22 / 1

عبدالرحمن رافتی

در دومین روز از آذر ماه و با سرد شدن هوا بارش برف ارتفاعات گنجنامه همدان را سفیدپوش کرد.

کارگزاری فارابی