32 / 1

نیما نجف‌زاده

بارش برف در مشهد ارتفاعات جنوبی این شهر را نیز سفیدپوش کرد.

کارگزاری فارابی