31 / 1

امیر صادقیان

بوریا بافی شهرستان زرقان یکی از ۲۷ میراث فرهنگی و معنوی ثبت شده ایران در سازمان یونسکو می باشد . ساخت بوریا و حصیر در این شهرستان قدمتی ۸ هزار ساله دارد.از بوریا برای پوشش بام منازل ،زیرانداز ، برای ساخت خانه های عشایری و آلاچیق و کپر استفاده می شود که ابتدا نی را از نی زار ها یا از برگ های درختان نخل چیده و خشک میکنند و با کوبیدن نی و در نهایت با بافتن و در هم تنیدن آنها محصول هنری زیبایی به نام بوریا حاصل میگردد.

کارگزاری فارابی