23 / 1

محمد ملکی

متهمان دو پرونده زورگیری که از دو خانم و مردی جوان به صورت وحشیانه سرقت کرده بودند و فیلم زورگیری آنها در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ بازداشت شدند.

واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی