آویشن یکی از گیاهانی است که می‌توان از آن به عنوان یک داروی بسیار مفید نام برد آویشن از خواص متعددی برخودار بوده و در درمان سرماخوردگی بسیار مؤثر می باشد

کارگزاری فارابی