22 / 1

محمدحسین موحدی نژاد

همزمان با سالروز سانحه تلخ هواپیمای اوکراینی و به منظور گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان این سانحه، چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۹ ویدئومپینگ برج آزادی توسط شهرداری تهران اجرا شد.

کارگزاری فارابی