33 / 1

فرزاد منتی

دانش‌آموزان روستای بانریون برای استفاده از شبکه شاد باید هر روز مسیر چند کیلومتری را راهپیمایی کنند تا به ارتفاعات اطراف روستا برسند.به‌علت عدم ایمنی مناسب و خطرات احتمالی از جمله حمله حیوانات وحشی و سقوط از ارتفاع، چند نفر از والدین دانش‌آموزان آنها را همراهی می‌کنند.سرمای شدید ارتفاعات باعث شده بازدهی یادگیری کودکان افت کند و والدین مجبورند در ارتفاعات برای گرم نگه‌داشتن کودکان، از آتش استفاده کنند.روستای بانریون از توابع بخش فیروزآباد شهرستان کرمانشاه است.

کارگزاری فارابی