18 / 1

مرتصی صالحی

مدیر عامل و جمعی از مدیران ارشد خبرگزاری تسنیم با حضور در کارخانجات گروه صنعتی انتخاب از خط تولید لوازم خانگی این گروه صنعتی بازدید کردند.گروه صنعتی انتخاب مجتمع تولیدکننده لوازم خانگی است .

کارگزاری فارابی