تشرف حاج قاسم سلیمانی به حرم حضرت زینب (سلام الله علیها)

تشرف حاج قاسم سلیمانی به حرم حضرت زینب (سلام الله علیها)

تشرف حاج قاسم سلیمانی به حرم حضرت زینب (سلام الله علیها)

کارگزاری فارابی