۵ دلیل برای برتری واکسن ایرانی کرونا نسبت به واکسن‌ آمریکایی

استاد ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تشریح مختصات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی کرونا، به ویژیگی‌های خاص واکسن ایرانی کرونا می‌پردازد.

                                 

کارگزاری فارابی