پاسخ وزیر اقتصاد به ریزش شدید بورس؛ مسئولان در حال کارند! / دژپسند: مسئولان اقتصادی و بورسی کشور تمام تلاش‌شان را برای بهبود وضعیت بورس به کار می‌گیرند! برای صعودی شدن بورس باید برنامه‌هایمان اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را دید. اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که حدود ۶ ماه از ریزش بورس می‌گذرد و او و دیگر مسئولان دولتی هر روز با یک وعده جدید سهامداران را سرگرم می‌کنند! وعده‌هایی که نه تنها سبب بهبود اوضاع نشده بلکه مردم را بیشتر متضرر کرده است.

کارگزاری فارابی