16 / 1

سیدمحمود حسینی

تابلو نقاشی ظهر عاشورا که از آثار احمد خلیلی فر می باشد صبح امروز در ایستگاه مترو شادمان تهران رونمایی شد.