"ام البنین" فاطمه ثانی

حجت السلام محمود ابوالقاسمی به بیان نقش حضرت زهرا (س) در تربیت شیعیان و ماجرای نام گذاری حضرت ام البنین(س) می پردازد .

          

کارگزاری فارابی