42 / 1

مهدی پدرام خو

۱۳ بهمن مصادف با ۲ فوریه،روز جهانی تالابها نام گرفته است. تالابها از جمله مولدترین محیط‌های جهان‌ در تنوع زیستی هستند.تالاب هورالعظیم در غرب استان خوزستان در منطقه مرزی دشت آزادگان واقع شده است.هورالعظیم یا کلان‌تالاب با میانگین عمقی ۵ متر از رود کرخه و دجله در عراق تغذیه میشود.

کارگزاری فارابی