آیین الحاق ۳۴۰ شناور رزمی به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

.

کارگزاری فارابی