30 / 1

مهدی پدرام خو

تالاب بین‌المللی شادگان، بزرگ‌ترین تالاب ثبت شده کشور در «کنوانسیون رامسر» مدتی است که درگیر مشکلات عدیده‌ای مانند تخلیه پساب نیشکر، صید ماهی با برق و مماس بود با محل دپو زباله‌ شهرستان شادگان و دو شهر تابع آن است.شهرداری‌های شهرستان شادگان،خنافره و دارخوین در خوزستان مدتی است که پسماندهای خانگی و بیمارستانی خود را در حاشیه جاده شادگان - سربندر بدون هیچ‌گونه تفکیک رها می‌کنند. این محل تخلیه زباله دقیقا مماس با تالاب شادگان قرار دارد و مقداری از زباله ها توسط باد وارد تالاب می‌شود.

کارگزاری فارابی