30 / 1

فرزاد منتی

هنر نمدمالی درگذشته بیشتر در بین عشایرکرمانشاه رواج داشته و عشایر از پشم دام،نمد‌های زیبابا نقوش سنتی و اصیل خلق میکردند.امروزه به نسبت کاهش علاقه‌مندان به فعالیت در هنر نمدمالی، متأسفانه بازار این هنر نیزدر بین عموم مردم تاحدی از رونق افتاده است.مهران نجفیان یکی از نمد‌مالان استان کرمانشاه که موفق به نوآوری در تولید نمد شده است و به‌عنوان یکی از اولین تولیدکنندگان نمد برای «محافظ توربین کشتی‌ها» شناخته‌شده است و برای توربین برخی از کشتی‌های شرکت‌های کشتی‌رانی در کشور محافظ توربین تولید میکند

کارگزاری فارابی