18 / 1

مهدی پدرام خو

با شیوع گسترده ویروس کرونا در خوزستان و قرمز شدن وضعیت استان ، مراکز درمانی و بهداشتی در سطح شهر اهواز از افراد مشکوک به کرونا طبق پروتکل های وزارت بهداشت بصورت رایگان نمونه گیری می‌کنند. مرکز بهداشت شرق اهواز در ساعات مختلف (صبح و بعدازظهر ) نمونه گیری می کند و این نمونه ها به آزمایشگاه شفا بیمارستان گلستان انتقال میدهد و ظرف ۴۸ ساعت نتیجه تست بصورت پیامک به فرد مراجعه کننده ارسال می‌گردد.

کارگزاری فارابی