15 / 1

مصطفی حسن زاده

طبخ و توزیع غذای گرم بین نیازمندان در شب میلاد امام جواد علیه السلام با حمایت حضرت آیت الله نورمفیدی و موکب علی بن موسی الرضا (ع) در حاشیه شهر گرگان انجام شد.

کارگزاری فارابی