31 / 1

امین آهویی

طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی و طرح صاعقه پلیس پیشگیری صبح امروز سه شنبه ۵ اسفند با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ستاد فاتب برگزار شد.

کارگزاری فارابی