طرح مجلس برای اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی+متن

طرح مجلس برای اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی+متن

طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده است.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی جمعی از نمایندگان تهیه و تدوین شده است، طرح مذکور برای بررسی باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 متن کامل طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی به شرح زیر است:

طرح اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه:

اگر چه مدت زیادی از تصویب قانون تاسیس و اداره مدارس آموزشی و پرورشی غیردولتی نمی‌گذرد ولی این قانون مورد ایراد و اشکال قرار گرفته است. دارندگان مجوز این مدارس و مراکز غیردولتی انتظار دارند که نوع حمایتها مشخص و نظام‌مند باشد تا بتوانند براساس آن برنامه کاری خود را تنظیم کنند.

تعیین تکلیف تخلفات احتمالی کارکنان و مؤسسان در طول سال تحصیلی و ضرورت ادامه فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی در طول سال تحصیلی یکی دیگر از دغدغه‌هایی است که در قانون تعیین تکلیف نشده است.

متن طرح اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی:

ماده 1- در تبصره 4 ماده 5 بعد از کلمه «شهرستان» عبارت «ناحیه» اضافه شود.
ماده 2- بند ج ماده 5 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ج- تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شوراى هماهنگى مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتى در استانها، شهرستانها، نواحی و مناطق و انتخاب نمایندگان هر یک از شوراها بر  اساس تعداد، میزان پراکندگی و تراکم آماری.

ماده 3– در ماده 5 بندهای (د)، (ذ) و (ر) به شرح ذیل اضافه می‌شود:

د- تهیه و تدوین الگوى توسعه متوازن به منظور جلوگیرى از صدور بى رویه و بیش از حد مجوزهاى تاسیس و راه اندازى مدارس و مراکز غیردولتى در استانها و شهرستانها.

ذ- تعریف کمیته‌اى تخصصى و تدوین آیین نامه اجرائى این کمیته حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون و ابلاغ آن توسط وزیر آموزش و پرورش براساس ماده واحده قانون

تعطیلى واحدهاى آموزشى، تحقیقاتى و فرهنگى که بدون مجوز دایر شده و میشوند (مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی)، به منظور مبارزه با مراکز غیرمجاز.

ر- تدوین الگوى نظام مند طبقه بندى و درجه بندى مدارس و مراکز غیر دولتى و تدوین دستورالعمل اجرایى با در نظر گرفتن طرح‌هاى مشوق حمایتى بانکى، بیمه‌اى و...

ماده 4- تبصره ماده 6 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره- اعضای شورای نظارت شهرستان، ناحیه و منطقه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت استانی می‌باشند.

ماده 5- یک بند به عنوان بند خ به ماده 8 اضافه می‌شود:

خ- داشتن حداقل 3 تا 5 سال سابقه فعالیت‌های آموزشى.

ماده 6- یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده 10 اضافه شود.

تبصره 4: به منظور جلب مشارکت حداکثرى در احداث و مقاوم سازى و همچنین کیفیت بخشى مدارس و مراکز غیردولتى، مشوق‌هاى مالى و حمایتى دولت به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:

1- براى تجهیز و کیفیت بخشى مدارس و مراکز غیردولتى، تسهیلات قرض الحسنه با مدت بازپرداخت تسهیلات حداقل 5 الى 8 ساله.
2- وام‌ها و تسهیلات اعطایی مدارس و مراکز غیردولتى قرض الحسنه با مدت زمان بازپرداخت حداقل 8 تا ‎12 سال.
3- براى حمایت از مدارس و مراکز آسیب دیده از کرونا و حوادث غیرمترقبه تسهیلات فرض الحسنه با مدت بازپرداخت 5 الى 8 ساله.
4- وثایق و ضمانت‌هاى لازم بانکى در ازاى اخذ مجوز فعالیت موسس و بسته به میزان وام اخذ یک یا دو مجوز از سایر مؤسسین مدارس و مراکز (به عنوان پروانه کسب معتبر)

ماده 7- در ماده 11 و در سطر دوم ماده 12 عبارت «و مراکز» بعد از کلمه «مدارس» اضافه شود.
ماده 8- یک تبصره به شرح ذیل به ماده 11 اضافه می‌شود:

‏تبصره- شرایط تخصیص یارانه تسهیلات بانکى براى خرید زمین و واگذارى زمین براساس طرح رتبه ‏بندى مدارس و مراکز غیر دولتى و با اولویت رتبه‌هاى برتر و با اعلام شوراى نظارت استانى و کمیته درجه بندى به صورت سه ماه یکبار یا فصلى اعلام می‌گردد.

ماده 9- در ماده 19 عبارت «و مراکز» بعد از کلمه «مدارس» اضافه شود.
ماده 10- ماده 20 حذف می‌شود.
ماده 11- در ماده 31 عبارت «ومراکز» حذف می‌شود.

آموزش تا پایان سال تحصیلى و ترم آموزشى برابر قرارداد و پرهیز از تعطیلى و نیمه کاره رها کردن وظیفه خطیر آموزشى، در صورت بروز چنین اتفاقى (که هیچ یک از افراد مذکور مجاز به تعطیلى و نیمه کاره گذاشتن امر آموزش نمی‌باشند)، طرفین مرتکب تخلف شده و مستوجب مجازات خواهند بود. لذا چنانچه در هر زمینه‌اى دچار اختلاف شده باشند، ضمن مراجعه به هیأت تخلفات ادارى و مراجع ذى صلاح، می‌بایست رسالت آموزشى خود را برابر قرارداد فى‌مابین به اتمام رسانده و در طول این مدت نیز حق الزحمه کارکنان براساس قرارداد می‌بایست پرداخت گردد.

2- کارکنان شاغل در مدارس و مراکز غیردولتى نمی‌توانند علیرغم داشتن قرارداد با یک مدرسه یا یک مرکز آموزشى همزمان با مدرسه یا مرکز آموزشى دیگرى وارد قرارداد شده و یا قرارداد را بدون دلایل موجه یک طرفه فسخ نمایند، مگر با اطلاع قبلى و توافق و رضایت کتبى. در صورت بروز چنین وضعیتى شخص خاطى و موسس مدرسه و یا مرکز دوم طرف قرارداد، مستوجب مجازات و مطابق آیین نامه مربوطه مجازات خواهند شد.

ماده 12- یک تبصره به عنوان تبصره 3 به شرح ذیل به ماده 34 اضافه می‌شود:

تبصره 3- چنانچه موسسین و یا هر یک از کارکنان غیر رسمی شاغل در مدارس و مراکز غیر دولتی به شرح ماده 34 مرتکب موارد ذیل شوند تخلفات اداری آنها محرز بوده و مستوجب مجازات خواهند بود.

1- با‏ عنایت به لزوم اتمام آموزش تا پایان سال تحصیلى و ترم آموزشى برابر قرارداد و پرهیز از تعطیلى و نیمه کاره رها کردن وظیفه خطیر آموزشى، در صورت بروز چنین اتفاقى (که هیچ یک از افراد مذکور مجاز به تعطیلى و نیمه کاره گذاشتن امر آموزش نمی‌باشند)، طرفین مرتکب تخلف شده و مستوجب مجازات خواهند بود. لذا چنانچه در هر زمینه‌اى دچار اختلاف شده باشند، ضمن مراجعه به هیأت تخلفات ادارى و مراجع ذى صلاح، می‌بایست رسالت آموزشى خود را برابر قرارداد فى‌مابین به اتمام رسانده و در طول این مدت نیز حق الزحمه کارکنان براساس قرارداد می‌بایست پرداخت گردد.

2- کارکنان شاغل در مدارس و مراکز غیردولتى نمی‌توانند علیرغم داشتن قرارداد با یک مدرسه یا یک مرکز آموزشى همزمان با مدرسه یا مرکز آموزشى دیگرى وارد قرارداد شده و یا قرارداد را بدون دلایل موجه یک طرفه فسخ نمایند، مگر با اطلاع قبلى و توافق و رضایت کتبى. در صورت بروز چنین وضعیتى شخص خاطى و موسس مدرسه و یا مرکز دوم طرف قرارداد، مستوجب مجازات و مطابق آیین نامه مربوطه مجازات خواهند شد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رتزی
دلستر
بلیط هواپیما
triboon