18 / 8

امین آهویی

خبرگزاری تسنیم با مسعود ده نمکی کارگردان سریال دادِستان و کاوه سماک باشی بازیگر نقش عماد در این سریال به صورت اختصاصی گفت و گو به عمل آورد.

کارگزاری فارابی