هفته منابع طبیعی در ایران از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه می‌باشد. نخستین روز هفته منابع طبیعی، روز درختکاری نامگذاری شده است. هر سال در چنین روزی؛ درست در میانه ماه پایانی سال، با کاشتن نهالی به استقبال بهار می‌رویم.خیلی از ما هم فقط نظاره‌گر این سنت ارزشمندیم، بی آنکه بدانیم کاشت یک نهال، تنها یک نهال، چقدر برای خودمان و زمین مفید است.

کارگزاری فارابی