«معجزه آبخیزداری» |چرا قانون آبخیزداری باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؟


«معجزه آبخیزداری» |چرا قانون آبخیزداری باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؟

ضرورت تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی را می توان از ابعاد و زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد که در این یادداشت بدان اشاره خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعات و مسائل اساسی کشور که نقش قابل توجهی در محرومیت زدایی و رونق تولید و اشتغال دارد، مسأله مدیریت صحیح منابع طبیعی و آبخیزداری در کشور است که خوشبختانه در سال های اخیر توجه خوبی بدان صورت گرفته و اعتبارات قابل توجهی به آبخیزداری اختصاص یافته است که این مساله را باید مرهون عنایات و توجهات ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای دانست.

در این باره مقام معظم رهبری در اهمیت آبخیزداری و جدی گرفتن آن توسط دستگاه های مسئول می فرماید:

«یکیازکارهایمهمّلازم ... مسئلۀآبخیزداریاست. اگرچنانچهآبخیزداریرادستگاه‌هایمربوطجدّیبگیرندواهمّیّتبدهند - چهآنچهمربوطبهوزارتکشاورزیاست،چهآنچهمربوطبهوزارتنیرواست - همجلوِسیلاب‌هایبی‌موردگرفتهمی­‌شود،همجلوِریزگردهاگرفتهمی‌شودوهمبقیّۀفوایدگیاهانودرختبرآنمترتّبمی­‌شود.» (بیاناتپسازکاشتنهالدرهفتۀمنابعطبیعی 15 اسفند 96)

و در جای دیگر مقام معظم رهبری درباره نقش آبخیزداری و آبخوانداری در جلوگیری از پدیده فرسایش خاک که سالانه میلیاردها دلار خسارت به جای می ­آورد؛ می فرماید:

«فرسایشخاک،دربلندمدّتخطربزرگ‌تریازکمبودآباست. چندسالقبلازاینبحث‌هایآبخیزداریوآبخوان‌داریوماننداینهامطرحشد،کارهاییهمانجامگرفت؛بایداین‌هاباجدّیّتوقوّتدنبالبشود؛اینکارهامتوقّفنماند.» (بیاناتدردیدارمسئولانوفعالانمحیطزیست،منابعطبیعىوفضاىسبز، 17 اسفند 93)

 متاسفانه علیرغم هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری و تاکیدات قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، مانند سیاست های کلی منابع آب، سیاست­های کلی محیط زیست، قانون برنامه ششم توسعه و غیره، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره نشده است و این مساله زمینه بروز خسارات فراوان اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی مثل سیل، ریزگرد، خشکسالی و غیره را فراهم آورده است. نمونه بارز و برجسته خسارات فراوان ناشی از نادیده گرفته آبخیزداری در نظام حقوقی کشور، را می توان در وقوع سیل های مخرب و ویرانگر در کشور در طی سال های اخیر مشاهده نمود که خسارات مالی و جانی فراوانی بر عموم مردم در استان های مختلف کشور تحمیل شد. طبق اعلام مسئولان، وقوع سیل­ های مخرب و ویرانگر به لحاظ اقتصادی تنها در دو سه سال اخیر، بیش از 100 هزار میلیارد تومان خسارت به همراه داشته است.

علاوه بر خسارات مالی و جانی ناشی از سیل، عدم توجه به دانش فرمانروایی سرزمین و آبخیزداری درقوانین کشور، باعث شده است در طی سالیان اخیر شاهد وقوع بلایای طبیعی متعدد مانند  آلودگی هوا، آلودگی آب­ ها، نابودی چشمه ها و قنات ها، فرونشست زمین، زمین لغزش، زلزله و غیره بوده ایم که هر یک از این عوامل، تضییع حق و حقوق اساسی شهروندان مانند حق حیات، حق داشتن هوای پاک، حق داشتن آب سالم و قابل شرب و غیره را به دنبال داشته است.

نکته دیگر نیز آنکه فقدان قانون آبخیزداری و آبخوانداری در کشور در حالی است که کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا بیش از نیم قرن است که به حفاظت خاک و آبخیزداری توجه داشته و از همان زمان، قانون آبخیزداری و حفاظت خاک را وضع نموده و این قانون را در ادوار مختلف بروز رسانی کرده اند. همچنین در کشور دیگری مثل چین به خصوص در سال های اخیر اهتمام خاصی به موضوع آبخیزداری داشته و با سیاست ساخت «شهرهای اسفنجی» و وضع قوانین در این باره در نظر دارند 80 درصد آب باران را جمع آوری و ذخیره نموده و در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار دهند.

پایان سخن آنکه علیرغم جایگاه رفیع آبخیزداری و آبخوانداری در اسناد و قوانین بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی متاسفانه این مساله مهم در قوانین موضوعه جایی نداشته است و خلأ آن به شدت احساس می شود. بلاشک تدوین قانون آبخیزداری و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و تضمین اجرای این قانون، نه تنها گام بسیار بلندی در جهت احیای حقوق عامه در عرصه محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی خواهد بود بلکه  رونق اقتصاد،  محرومیت زدایی، اشتغال پایدار، فقرزدایی، بهبود معیشت و تحقق امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت.

مهدی عرفانیان

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/

 
واژه های کاربردی مرتبط
دهۀ «رکود، عبرت، تجربه»
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
خانه خودرو شمال
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
triboon
بانک ایران زمین