22 / 4

مرتضی صالحی

با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا سفر به اصفهان بلامانع می باشد اما حضور مسافران در این استان و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی میتواند زنگ خطری برای این استان باشد .

کارگزاری فارابی